Thứ 4, 23.06.2021, 2:20 PMChào Guest | RSS
Dạy Kèm Tin Học Tại Nhà
Nơi Bắt Đầu

Tuyển Giáo Viên


Bạn muốn trở thành Cộng Tác Viên hay Giáo Viên của DayKemTinHocTaiNha :
 • Sao y công chứng 2 HK thường trú / tạm trú tại địa phương thường trú, 2 CMND (mới nhất) ,1 bản photo tốt nghiệp ĐH, CĐ, Trung Cấp chuyên ngành CNTT hay liên quan đến CNTT .
 • Ứng viên phải biết cách truyền đạt diễn giải dễ hiểu nhất và ngắn gọn ,kiến thức CNTT sâu rộng .
 • Bạn có 2 buổi đứng lớp để kiểm tra thực tế và sẽ nhận 50% phí thù lao 2 buổi đó.
 • Thù lao Giáo Viên được nhận từ 70%-75% trên tổng học phí, theo số HV đăng ký học theo buổi hay theo tháng học tại các địa điểm của DKTHTN và tại nhà HV cũng như trên.Thù lao nhận vào ngày cuối tháng.
 • Một buổi PV trực tiếp ứng viên về giao tiếp, cách dạy, truyền đạt, kiến thức.
 • Yều cầu ứng viên phải có laptop khi đi PV và nhận lớp. 
 • Đăng ký tuyển GV DKTHTN : gửi thông tin qua Email & không nhận từ Điện Thoại                          
          Email To :
          tran_vanhoa@yahoo.com / vanhoa.tran@gmail.com
          Chủ đề : Tuyển GV DKTHTN
          Nội dung: Tên ứng viên
              SDT - Khả năng dạy - Ngày/Giờ có thể nhận dạy
          

          Lưu ý: thông tin phải chính xác , để DKTHTN lưu trữ thông tin và sẽ hẹn ngày/giờ PV (đi PV nhớ mang Laptop)

              

Bài Test EXCEL - Access:
Tải_BT_Excel_2
Tải_BT_Excel_2


Chúc Bạn Thành Công
Nơi Đăng Nhập
E-mail:
Mật khẩu:
Người Quản Trị

 • Trần Văn Hòa
 • 0909145890
 • Tran_vanhoa@yahoo.com
 • Vanhoa.tran@gmail.com
 • Quận 12
 • Thống Kê

  Đang online: 1
  Khách : 1
  Thành Viên: 0